Styret for Rachel Carson-prisen

Styret for Rachel Carson-prisen skal ifølge vedtektene bestå av 6-8 kvinner, med ansvar for å forvalte prisen, å skaffe økonomiske midler og å oppnevne priskomite. Medlemmene velges for to år om gangen, med en viss utskifting hvert år. Styret velger selv nye medlemmer. Alle styremedlemmene arbeider frivillig for prisen, uten vederlag.

 Pr. november 2018 har styret denne sammensetningen:

Navn

Yrke

Telefon

Anmerkninger

Bodil Lande

Konsulent - Bærekraft

9597 6357

Kontaktperson

Torunn Larsen

Prosjektleder, kunstner

9285 0298

 

Heather Bergsland

Prosjektleder

906 47 190

 

Anne Elisabeth Carlsen

Kartograf

913 51 815

 

Anne Tone Nag Fjermestad

HMS-leder

904 08 017

 

Eline Vigre

Miljøkonsulent, fylkessekretær

926 84 821

 

Ingjerd H. Haarstad

Daglig leder, svømmeinstruktør

996 99 237

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, forslag eller annet! Du kan også sende brev til

Styret for Rachel Carson-prisen

 c/o Bodil Lande, Tinngt. 1, H0508
 4014 Stavanger