Styret for Rachel Carson-prisen

Styret for Rachel Carson-prisen skal ifølge vedtektene bestå av 6-8 kvinner, med ansvar for å forvalte prisen, å skaffe økonomiske midler og å oppnevne priskomite. Medlemmene velges for to år om gangen, med en viss utskifting hvert år. Styret velger selv nye medlemmer. Alle styremedlemmene arbeider frivillig for prisen, uten vederlag.

 Pr. desember 2015 har styret denne sammensetningen:

Navn

Yrke

Telefon

Anmerkninger

Bodil Lande

Miljøkonsulent 

9597 6357

Kontaktperson

Torunn Larsen

Prosjektleder, kunstner

9285 0298

 

Heather Bergsland

Bærekraft-sjef 

906 47 190

 

Anne Elisabeth Carlsen

Kartograf

913 51 815

 

Anne Tone Nag Fjermestad

HMS-leder

904 08 017

 

Eline Vigre

Miljøkonsulent, fylkessekretær

926 84 821

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, forslag eller annet! Du kan også sende brev til

Styret for Rachel Carson-prisen

 c/o Bodil Lande, Tinngt. 1, H0508
 4014 Stavanger