Berit Ås - initiativtakeren til Rachel Carson-prisen

Slik oppsto prisen:

Hun la honoraret på bordet

Opptakten til prisen var et møte i Stavanger i 1989, der professor Berit Ås holdt foredrag om økosystemene. Da det viste seg at tilhørerne ikke visste hvem Rachel Carson var, ble hun så forskrekket at hun la sitt honorar på 2000 kroner på bordet. Hun ba de 200 tilhørerne legge til 10 kroner hver til et Rachel Carson Fond.

Penger fra fondet skulle deles ut til en kvinnelig miljøaktivist i forbindelse med oljemessen i Stavanger. Innsamlingen ga 4000 kroner, som var starten på fondet. Initiativet ble fulgt opp av tre kvinner i Stavanger, Else Olsen, Brit Skjærvø og Venke Helene Thorsen, som opprettet Rachel Carson-prisen. Prisen har fått Carsons navn for å sette standarden høyt og for å signalisere at den tildeles for nyskapende innsats på miljøområdet.