Kunstneren Irma Bruun Hodne og statuetten "Skarven" (2003)

Hva er Rachel Carson-prisen?

Rachel Carson-prisen er en miljøpris til minne om den amerikanske marinbiologen og forfatteren Rachel Carson, også kalt den moderne miljøbevegelsens mor. Den tildeles en kvinne som har gjort en betydelig innsats for vårt fysiske livsmiljø, nasjonalt eller internasjonalt.

Sluttdokumentet fra FNs miljøtoppmøte i Rio de Janeiro i 1992, Agenda 21, legger sterk vekt på å oppvurdere kvinners bidrag til bærekraftig bruk av verdens naturmiljø.

I pakt med dette er formålet med Rachel Carson-prisen - i denne globaliseringens tidsalder - å rette søkelyset mot kvinners innsats på miljøområdet ved å dele ut en pris annet hvert år til en norsk eller internasjonal kandidat.

Prisen består av en pengesum og en bronsestatuett, "Skarven", laget av kunstneren Irma Bruun Hodne. Denne vannfuglen er valgt som symbol på Rachel Carsons engasjement for å redde livet i havet, samtidig som den representerer dyrearter som er truet av menneskets ukritiske bruk av kjemikalier.

Prisen administeres av et styre og er registrert som enhet i Brønnøysundregistrene. Enheten har tilhold i Stavanger. Forut for hver prisutdeling oppnevnes en uavhengig priskomite som utpeker en verdig vinner.

Prisen ble delt ut under ENS-konferansen (Environment Northern Seas) i Stavanger fra 1991 til 1999. I 2001 ble den delt ut under Kvinner Viser Vei-messen i Stavanger, i 2003 under en konferanse i tilknytning til "Internasjonal uke", i 2005 under Forskningsdagene, og siden 2007 i forbindelse med Verdens Miljøverndag, rundt 5. juni.