Anne Grieg

Prisvinner 1995:

Anne Grieg

Anne Grieg fikk Rachel Carson-prisen for litteraturstudier og opplysningsarbeid om konsekvenser av forurensning med radioaktive stoffer, med spesiell vekt på erfaring fra rammede områder over hele verden.

Lege Anne Grieg, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, fikk prisen i 1995, overrakt av fylkesmann Tora Aasland.

Anne Grieg har skrevet artikler, holdt foredrag og undervist i ulike fora om helsekonsekvenser av atomprøvesprengninger og om lave stråledosers virkning på barns helse og utvikling. Hun har også bygget opp et dokumentasjonsarkiv om helse- og miljøspørsmål knyttet til atomteknologi.

Av hennes utvalgte skrifter kan nevnes: "En verden i frykt" (1984), "Resepter for en syk verden" (1985), "Barn i atomalderen" (1987),"Helsevirkninger ved atomprøvesprengninger" (1991), "Aldri mer Hiroshima?" (1992).

Anne Grieg var aktiv i Leger mot Atomvåpen. Hun døde i 2006.