Berit Ås

Relevant links:

Kvinneuniversitetet

Prisvinner 1997:

Berit Ås

Berit Ås fikk Rachel Carson-prisen for sin livslange og banebrytende innsats for økt livskvalitet og større rettferdighet for de svakeste i samfunnet, både fysisk, psykisk, økonomisk og miljømessig.

 

 

Professor i sosialpsykologi Berit Ås ble tildelt prisen i 1997, og hun fikk den overrakt av adm.direktør Maury Devine i Mobil Exploration Norway Inc. Professor Ås' pionerinnsats for et bedre miljø er spredt over mange samfunnsområder: kvinnesak, barne- og familiepolitikk, trafikksikkerhet, anti-røyking, fredsarbeid, politikk, undervisning m.m.

Hun har i en menneskealder virket som folkeopplyser, foreleser og gjesteforeleser i inn- og utland. Hun ble den første kvinne som ledet et politisk parti i Norge (Demokratiske Sosialister (AIK), og senere den første partileder i Sosialistisk Venstreparti. Men det viktigste minnesmerke hun har reist seg er Kvinneuniversitetet.

Berit Ås er æresdoktor ved Universitetene i København og Halifax, og mottok i 1997 St. Olavsordenen Ridder av 1. klasse.

 

 

 

Av utvalgte skrifter kan nevnes: "Dagens transportform og dens omkostninger" (1971), "On Female Culture"(1975), "De 5 hersketeknikker" (1976), "Influencing Social Climate with Regard to Smoking" (1979), "The Feminist University" (1985), "Managing Visions from Invisibility to Visibility" (1988).

 

 

 

Det var Berit Ås som tok initiativet til å opprette en Rachel Carson-pris i Norge.