Rachel Carson-prisen:

Her er alle prisvinnerne

Siden 1991 har Rachel Carson-prisen blitt delt ut hvert annet år, til en norsk eller utenlandsk kvinne.

Mozgan Savabieasfahani

 

PRISVINNER 2015:

Mozhgan Savabieasfahani

Dr. Savabieasfahani tildeles Rachel Carson-prisen 2015 for hennes intense arbeid for å øke den offentlige bevisstheten om de grusomme ettervirkningene etter kriger på menneskers helse og på miljøet. Les mer >

strek470

Sam Fanshawe minibilde

 

PRISVINNER 2013:

Sam Fanshawe

Sam Fanshawe får Rachel Carson-prisen 2013 for sin fremragende ledelse av Marine Conservation Society, og for å tale det marine miljøets sak med uredd og klar stemme.
Les mer >

strek470

Marilyn-Mehlmann-minibilde

 

PRISVINNER 2011:

Marilyn Mehlmann

Marilyn Mehlmann får Rachel Carson-prisen 2011 for sin langvarige innsats for å få enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner til å handle mer bærekraftig. Les mer >

strek470

Marie-Monique-Robin-thumbnail

 

PRISVINNER 2009:

Marie-Monique Robin

Journalist Marie-Monique Robin tildeles Rachel Carson-prisen 2009 for sitt mot til å si fra om hvordan store internasjonale firma er i ferd med å få kontroll over matproduksjon, genmanipulering og dermed menneskenes rett til å bestemme over sin egen ernæring, sitt eget liv og helse.Les mer >

strek470

Sheila ny

 

PRISVINNER 2007:

Sheila Watt-Cloutier

Sheila Watt-Cloutier, født 1953, ble tildelt prisen for sin innsats for å gjøre verden oppmerksom på utslagene av klimaendringer og miljøgifter for mennesker og hele kulturer i polare områder.Les mer >

strek470

Malin Falkenmark

 

PRISVINNER 2005:

Malin Falkenmark

Professor Malin Falkenmark ved Stockholm International Water Institute ble tildelt Rachel Carson-prisen for sin helhetlige innsats for en økologisk forsvarlig bruk av vannressursene på jorda, med fokus på at befolkningen skal ha nok vann. Hennes arbeid preges av at hun legger vekt på både natur- og samfunnsvitenskapelige tilnærminger.Les mer >

strek470

Åshild

 

PRISVINNER 2003:

Åshild Dale

Åshild Dale ble tildelt Rachel Carson-prisen for 2003 for sin langvarige innssats for natur og miljø i vid forstand både i sitt eget nærmiljø, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hennes viktigste innsats har vært å arbeide konkret og praktisk for sentrale ideer i natur- og kulturvern, der spesielt barn og unge har vært satt i fokus.Les mer >

strek470

Renate

 

PRISVINNER 2001:

Renate Künast

Renate Künast har vært Minister for forbrukervern,ernæring og landbruk i Tyskland. Hun fikk prisen for sitt store mot og harde arbeid med å endre landbrukspolitikken i sitt eget hjemland og i den Europeiske Unionen.Hun er en sterk talsperson for økologisk jordbruk, som tar avstand fra pesticider, medikamenter og andre menneskeskapte kjemikalier og dyrefôr.Les mer >

strek470

theo-liten

 

PRISVINNER 1999:

Theo Colborn

Theo Colborn mottok Rachel Carson-prisen for sitt mangeårige arbeid innen miljøtoksikologi for å fremme bevissthet og kunnskap om virkningen av giftige kjemikalier. Dr.Colborns arbeid har skapt offentlig oppmerksomhet om farene ved hormonhermere, og har ført til nye lover og nye forskningsprogram innen både statlige og private program og i utdanningssektoren.Les mer >

strek470

Berit

 

PRISVINNER 1997:

Berit Ås

Berit Ås fikk Rachel Carson-prisen for sin livslange og banebrytende innsats for økt livskvalitet og større rettferdighet for de svakeste i samfunnet, både fysisk, psykisk, økonomisk og miljømessig.Les mer >

strek470

annegrieg-liten

 

PRISVINNER 1995:

Anne Grieg

Anne Grieg fikk Rachel Carson-prisen for litteraturstudier og opplysningsarbeid om konsekvenser av forurensning med radioaktive stoffer, med spesiell vekt på erfaring fra rammede områder over hele verden.Les mer >

strek470

Berglijot

 

PRISVINNER 1993:

Bergljot Børresen

Bergljot Børresen fikk prisen for flere tiårs arbeid gjennom bøker, artikler og etermedia - et arbeid drevet av innsikt, vidd og ærbødighet for menneskets plass i naturens store sammenheng.Les mer >

strek470

Sidsel

 

PRISVINNER 1991:

Sidsel Mørck

Sidsel Mørck fikk prisen for sitt mangeårige modige og utrettelige miljøarbeid, spesielt rettet mot industriforurensning.Les mer >