Malin Falkenmark

Prisvinner 2005:

Malin Falkenmark

Professor Malin Falkenmark ved Stockholm International Water Institute ble tildelt Rachel Carson-prisen for sin helhetlige innsats for en økologisk forsvarlig bruk av vannressursene på jorda, med fokus på at befolkningen skal ha nok vann. Hennes arbeid preges av at hun legger vekt på både natur- og samfunnsvitenskapelige tilnærminger.

Malin Falkenmark ble overrakt prisen av daværende stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa.

Malin Falkenmark er født 21. november 1925.Hun er Fil.Lic. fra Uppsala Universitet 1964, Ph.D. Honoris causa fra Linköping Universitet 1975 og professor i anvendt og internasjonal hydrologi i 1986.

Det meste av sin vitenskapelige karriere tilbrakte hun som administrativ sekretær i National Committee for Unescos Internasjonale Hydrologiske Tiår. Denne stillingen, og hennes egen forskning, gjorde henne internasjonalt kjent og høyt repektert. Siden 1976 arbeidet hun med tverrfaglig forskning på Fakultetet for Vann og Miljøstudier ved Linköping Universitet, som utdanner doktorgradsforskere. Malin Falkenmark har dessuten vært vitenskapelig rådgiver for Stockholm Vannkompani, hvor hun i mange år var leder for Den Vitenskapelige Programkomite for det årlige Stockholm Vann Symposium.

Hun har hatt en rekke verv i internasjonale fora, derav flere i FN-regi. Hun har vært foredragsholder ved mange internasjonale konferanser. Malin Falkenmark kan best beskrives som en fremtidsorientert hydrologist, med fokus på menneske/jord/vann/økosystemer og deres politiske implikasjoner.

Malin Falkenmark er, i likhet med Rachel Carson, både vitenskapskvinne og forfatter. Noen av hennes viktigste publikasjoner er "Water for a Starving World" (1976), "World Freshwater problems. Call for a new realism" (1997),"Freswater as shared between societies and ecosystems" (2003) og "Balancing water for humans and nature" (2004).