Marie-Monique Robin. Foto: Guillaume de Crop

Prisvinner 2009:

Marie-Monique Robin

Marie-Monique Robin tildeles Rachel Carson-prisen 2009 for sin innsats for å sette fokus på en av de viktigste miljøtruslene idag, nemlig hvordan genetisk endret såkorn truer naturens balanse.

Marie-Monique Robin er fransk journalist, født i 1960.

Hun er forfatter av boken og skaper av dokumentarfilmen ”The World According to Monsanto”. Her tar hun opp viktige tema som at mennesker skal ha en rett til å vite hva de spiser.

Arbeidet til Robin handler også om at bøndene som produserer mat mister kontrollen over egen matproduksjon fordi genprodusenten ”eier” såkornet og bøndene ikke har lov til å høste såkorn av egen avling. Mange bønder kommer derfor i gjeld til dem som produserer såkornet og kan oppleve å bli styrt av dem.

Filmen ble første gang vist i februar 2008 og har senere blitt vist i 15 land. Boken, som kom ut samtidig med filmen, ble raskt en bestseller i Frankrike og har blitt oversatt til 10 språk. Avsløringene i boken har resultert i en verdensomfattende bølge av skepsis mot genmanipulerte organismer over hele verden.

Marie-Monique Robin understreker at for henne er det viktig at folk skal ha rett til å vite hva de spiser. I Europa er det et krav om at genmodifisert mat skal være merket. Dette gir forbrukerne et valg. I USA har forbrukerne ikke tilsvarende valg, i og med at det ikke er noe krav til merking.

Robin har vunnet mange priser for sine tidligere bøker, de fleste av disse har vært mer samfunnskritiske. Hun har tidligere laget 3 dokumentarfilmer om dyrking av hvete, transgener og dyrking av soyabønner. Arbeidet med disse dokumentarene ga grunnlaget for kjennskapet til Monsanto.