Marilyn Mehlmann. Foto: Klas-Herman Lundgren

“Jeg bor i et klimanøytralt hus og forsøker stadig å finne nye måter for å redusere det økologiske fotavtrykket vårt, samtidig som vi får bedre livskvalitet.” Marilyn Mehlmann

Prisvinner 2011:

Marilyn Mehlmann

Marilyn Mehlmann får Rachel Carson-prisen 2011 for sin langvarige innsats for å få enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner til å handle mer bærekraftig.

Marilyn Mehlmann er opprinnelig engelsk og bor i Sverige. Siden 1995 har hun vært generalsekretær for Global Action Plan International, et nettverk av organisasjoner som styrker enkeltpersoner og organisasjoner til stadig mer bærekraftige handlinger.

Global Action Plan startet i 1990 med et program som organiserte husholdninger i Økoteam, et gruppeopplegg for mennesker som ville leve mer bærekraftig. Nå har nett¬verket medlems¬organisasjoner i over 20 land, og mer enn et dusin program for skoler, ungdom og arbeidstakere er blitt utviklet. Det nyeste er nettbaserte program via sosiale medier. Nederlandsk og britisk forskning viser at disse oppleggene er særdeles effektive for å skape varig forandring hen mot en mer miljøriktig atferd og livsstil.

Marilyn Mehlmann kombinerer sin erfaring som psykolog med metoder for å oppmuntre og styrke deltakerne og å skape nye møteplasser for personlig og yrkesmessig utvikling. Hun er styremedlem i flere internasjonale organisasjoner, som People Centered Development Forum i Seattle og Gaia University i Tyskland og Mexico. Hun har utgitt en rekke artikler og bøker.