Mozhgan Savabieasfahani

Dr. Mozhgan Savabieasfahani er miljøtoksikolog, opprinnelig fra Iran, men lever i Ann Arbor, Michigan, USA. Hun forsker spesielt på fosterskader som følge av kjemikalier etter krigshandlinger i Irak.

VINNER 2015:

Mozhgan Savabieasfahani

Dr. Mozhgan Savabieasfahani tildeles Rachel Carson-prisen 2015 for hennes intense arbeid for å øke den offentlige bevisstheten om de grusomme ettervirkningene etter kriger på menneskers helse og på miljøet.

Spesielt engasjerer dr. Savabieasfahani seg sterkt for å skape oppmerksomhet om det store omfanget av fosterskader i Irak, som kan settes i sammenheng med kjemisk forurensning under og etter krigen i 2003.

Savabieasfahani, som opprinnelig kommer fra Iran, er miljøtoksikolog og holder til i Ann Arbor, Michigan, USA. Hun er en engasjert forsker med mange publikasjoner om miljøgifter i vitenskapelige tidsskrift. I 2009 ble boken “Forurensning og reproduksjonsskader”, om celledød og skader på forplantningssystemet hos fisk og pattedyr, gitt ut.

Savabieasfahani har fulgt konfliktene i Midtøsten nøye. Hennes arbeid kjennetegnes av solide vitenskapelige tilnærminger innenfor et komplekst og følsomt område. Samtidig legger hun mye energi og engasjement i å formidle funnene sine til publikum. I 2014 var hun på en omfattende foredragsturné i USA for å presentere sine funn om de epidemiske skadene på ufødte barn i Irak.

"Det er over 10 år siden den amerikansk-ledede krigen i Irak var over, men ennå ser vi et enormt omfang av kreft, nevrologiske skader og fosterskader," sier dr. Savabieasfahani. "USA må gjøres ansvarlig for å renske opp basene sine i Irak”, sier hun. “Det ville redusere de katastrofale skadene som nå blir påført de nyfødte i Irak. Det kan allerede sammenlignes med Vietnam – hvor de omsider tar ansvar, etter flere tiår og enormt med ødeleggelse og smerte i befolkningen”, sier prisvinneren.

Prisen blir overrakt om kvelden 3. juni på Stavanger Kulturhus, Sølvberget, av Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe. Seremonien er en del av Stavangers markering av Verdens miljøverndag. Prisforedraget blir holdt på engelsk.

Finn ut mer om prisvinnerens arbeid her: 

https://www.youtube.com/watch?v=2B0Hlw7uE7g

http://www.michigandaily.com/news/iraqi-public-health-focus-lecture

http://english.irib.ir/voj/in-depth-analysis/item/197705-us-wars-in-iraq-leave-irreparable-humanitarian-repercussions

http://edition.cnn.com/videos/international/2012/10/16/study-documents-surge-in-iraq-birth-defects.cnn

http://www.presstv.ir/Detail/2015/05/28/413237/environmental-toxicologist-Mozhgan-Savabieasfahani