Renate Künast. Foto: Deutscher Bundestag

Prisvinner 2001:

Renate Künast

Renate Künast har vært Minister for forbrukervern, ernæring og landbruk i Tyskland. Hun fikk prisen for sitt store mot og harde arbeid med å endre landbrukspolitikken i sitt eget hjemland og i den Europeiske Unionen. Hun er en sterk talsperson for økologisk jordbruk, som tar avstand fra pesticider, medikamenter og andre menneskeskapte kjemikalier og dyrefôr.

Da prisvinneren selv ikke hadde anledning til å være tilstede, ble prisen mottatt på hennes vegne av den tyske konsul i Stavanger, og overrakt av statssekretær Sigrun Møgedal.


Renate Künast er født 15.12.1955 i Recklinghausen i daværende Vest-Tyskland. Etter studier i sosialt arbeid og arbeid i fengsel studerte hun jus og ble advokat i Berlin.

Hun ble aktivt med i anti-atomkraft-bevegelsen på slutten av 70-tallet og var spesielt engasjert i kampen mot et gjenvinningsanlegg og sluttdeponi for atomavfall i Gorleben ved den tidligere DDR-grensen.

I 1979 ble hun med i den "Alternative listen" i Vest-Berlin, forløperen for partiet De Grønne. Siden har hun hatt ulike verv i partiet og i delstatsparlamentet i Berlin. Hun har vært spesielt interessert i å øke borgernes deltakelse og demokratiske rettigheter, ikke minst etter den tyske gjenforeningen. Også likestilling mellom kjønnene og rettssikkerhet for minoriteter har vært viktige tema for henne.

I juni 2000 ble Renate Künast valgt til partileder for De Grønne på riksplan. Etter å ha blitt utnevnt til minister for forbrukervern, ernæring og landbruk i den rød-grønne tyske koalisjonsregjeringen i januar 2001, trådte hun ut av partiledelsen for å unngå rolleblanding.

Renate Künast var den første kvinnelige landbruksministeren i Tyskland. Hun ble innsatt som minister midt i epidemien av kugalskap og munn- og klovsyke, og hun tok umiddelbart fatt på å reformere landbruket. Hun arbeidet energisk for bedre matvarekvalitet og sikkerhet og for mer natur- og artsvennlige produksjonsmetoder. Hun satte som mål at 20% av tysk landbruk skal bli økologisk drevet.