Sam Fanshawe, Marine Conservation Society

  • MCS, Marine Conservation Society, er en frivillig organisasjon i Storbritannia
  • Arbeider for å beskytte det marine miljøet
  • Er med i det internasjonale nettverket Seas At Risk
  • Sam Fanshawe har vært leder siden 2004.

Vinner 2013:

Sam Fanshawe

(07.03.2013) Sam Fanshawe tildeles årets Rachel Carson-pris, for sin fremragende ledelse av Marine Conservation Society, og for sin tydelige stemme for bevaring av det marine miljøet. Prisen blir delt ut i Stavanger 2. juni.

Sam (Samantha) Fanshawe er leder for den ideelle organisasjonen Marine Conservation Society (MCS) i Storbritannia. Formålet til organisasjonen er å beskytte havet, strendene og det naturlige livet i havet, primært i det marine miljøet rundt Storbritannia, men også med et globalt perspektiv.

Sam Fanshawe får prisen for sitt langvarige engasjement for å beskytte marine ressurser, og for sin ledelse av MCS. Under hennes ledelse har innflytelsen og rekkevidden til organisasjones bevaringsarbeid økt betydelig. Fanshawe er en anerkjent karismatisk leder med en tydelig og uredd stemme i den offentlige debatten og overfor myndighetene.
Fanshawe har gjennom et langt yrkesliv hatt sentrale posisjoner i atskillige interessegrupper for å øke oppmerksomheten og finne løsninger på miljøutfordringene i havområdene. Hun snakker et tydelig språk overfor mange ulike målgrupper. Med sin sterke vitenskapelige forankring er hun bevisst på at budskap og kampanjer overfor politikere og beslutningstakere alltid er basert på fakta og bevis.

Gjennom arbeidet i MCS har hun vært forfatter eller medforfatter av en rekke rapporter. Rapporten Silent Seas ble utgitt i 2008 - den peker på behovet for rask handling for å bevare det marine miljøet rundt de britiske øyene.

I rapporten dokumenterer forfatterne de ødeleggende effektene av overfiske, forurensing og utilstrekkelig beskyttelse av marine habitater og arter. Rapporten slår fast at uten betydelige endringer for å ta vare på det marine miljøet, vil kyst- og havområdene stå overfor en økologisk katastrofe. «Den systematiske forringelsen av havenes tilstand er en av de største miljøtruslene i vårt århundre. Uten handling vil fisk og delfiner kunne bli erstattet av alger og maneter – havene blir stillere og tommere for liv», sier Fanshawe.

Årets vinner Sam Fanshawe vil i forbindelse med prisoverrekkelsen være tilstede i Stavanger/Oslo lørdag-tirsdag som en del av markeringen av Verdens Miljødag 2. juni.

Hun vil blant annet delta på folkefrokosten i forbindelse med Verdens Miljødag. Det vil også bli en prismiddag søndag kveld med inviterte gjester.

Mandag og tirsdag har hun et faglig program som inkluderer besøk/foredrag på IRIS,besøk på Centre for Aquaculture Competence AS på Hjelmeland samt møter med Miljøverndepartement og Naturvernforbundet i Oslo.

Hjertelig velkommen til den åpne prisutdelingen Søndag 2. juni kl. 15-17 i Rosenkildehuset.

  • Prisoverrekkelse ved stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa
  • Prisforedrag fra årets vinner Sam Fanshawe
  • Kulturelle innslag
  • Forfriskninger
  • Gratis adgang

Programmet vil foregå på engelsk