Prisvinner 2007:

Sheila Watt-Cloutier

Sheila Watt-Cloutier, født 1953, ble tildelt prisen for sin innsats for å gjøre verden oppmerksom på utslagene av klimaendringer og miljøgifter for mennesker og hele kulturer i polare områder.

Prisen ble overrakt av meteorolog Siri Kalvig.

Sheila Watt-Cloutier er canadisk inuitt, bosatt i Iqaluit, Nunavit, og har vært president for Inuit Circumpolar Conference, en felles interesseorganisasjon for 155.000 inuitter i Canada, USA, på Grønland og i Russland. Gjennom sitt sterke engasjement på mange fronter - i FN såvel som blant beboere på øyer i Stillehavet - gjør hun verden oppmerksom på de endringene som vil komme globalt, og som allerede er et faktum i polare områder.

"Vår skjebne er et forvarsel for resten av verden, klimaforandringene representerer en trussel for hele kloden, men er allerede blodig alvor for oss som lever i de arktiske områdene. Inuittenes kultur er i ferd med å forsvinne med isen" sier Watt-Cloutier.

Hasardspill
De arktiske områdene har opplevd en temperaturøkning dobbelt så høy som resten av verden over de siste tiårene. Når isen forsvinner , blir også grunnlaget for inuittenes tradisjonelle kultur borte.Fangst på isen blir rett og slett for hasardiøst. Og for et folk som allerede lever i spenningsforholdet mellom tradisjonell og moderne kultur, blir identitet og tilhørighet stilt på ytterligere prøver når ens egen historie og forankring bokstavelig smelter vekk.

På toppen av oppvarmingen kommer også en oppkonsentrering av miljøgifter, som DDT, PCB og andre organiske gifter. Disse er i all hovedsak langtransportert,dels helt fra Sørøst-Asia, men gir de sterkeste utslag i de kaldeste områdene. De er tungt nedbrytbare og hoper seg opp i fettvevet i fisk og pattedyr, og også i mennesker. Ettersom inuittene tradisjonelt lever av dyr høyt oppe i næringskjeden, blir de utsatt for en ekstra stor giftbelastning. Innholdet av miljøgifter i morsmelken til grønlandske kvinner er nå så høyt at de frarådes å amme barna sine!

Menneskerett
Sheila Watt-Cloutier mener det er en menneskerett å kunne leve i pakt med naturen og tradisjonene. Hun har i ulike fora lagt fram inuittenes sak og forfektet at ett samfunns livsstil og høye CO2-utslipp fratar mennesker et annet sted retten til å leve slik de alltid har gjort. Som inuittleder har hun også samarbeidet med folkegrupper på lavtliggende øyer, som står i fare for å bli oversvømt av stigende hav. Slik har hun tydeliggjort sammenhengen mellom miljøødeleggelser og menneskerettigheter.

"Vi kjemper for vår rett til å ha det kaldt", sier Sheila Watt-Cloutier. "Bruk det som skjer i Arktis til å forstå at planeten og dens folk er ett. Inuittfangstmannen som faller gjennom uforutsigbar is henger sammen med bilene vi kjører, industrien vi er avhengige av og bruk-og-kast-verdenen vi har blitt".