Sidsel Mørck

Prisvinner 1991:

Sidsel Mørck

Sidsel Mørck fikk prisen for sitt mangeårige modige og utrettelige miljøarbeid, spesielt rettet mot industriforurensning.

Forfatter Sidsel Mørck fikk i 1991 den aller første Rachel Carson-prisen. Kulturminister Åse Kleveland overrakte henne prisen.

Gjennom bøker, artikler og foredrag om miljøspørsmål og gjennom sin poesi har Sidsel Mørck slåss for sine hjertesaker.

Som Rachel Carson ble hun uthengt som dommedagsprofet, men frimodigheten mistet hun ikke. I 1988 fikk hun Venstres Miljøpris og Fritt Ords Honnør for "modig bruk av ordet i kamp for miljøvern".

Hun debuterte med diktsamlingen "Et ødselt sekund" 1967, og har siden gitt ut i alt 35 bøker.Dikt, barnebøker, novellesamlinger og romaner. Som samfunnsdebattant har hun skrevet over 120 artikler om samfunnsspørsmål , særlig om miljøvern. Hun har også holdt en rekke foredrag.

Sidsel Mørck sitter i styret for Sophie-Stiftelsen (stiftet av Jostein Gaarder), som hvert år deler ut en miljø- og utviklingspris.

Av utvalgte skrifter nevnes: "Stumtjenerne" (1978), "Framtida er nå" (1979), "Ingen røyk uten ild"( 1982), "Ikke til salgs" (1983), "Heia Gamleparken" (1990). Hun bidro med en lengre tekst i "Nytt klima" (red. Arne Johan Vetlesen) i 2008. Her er utviklingen i miljøpolitikken belyst, særlig har oljeindustrien stort fokus. Novellesamlingen "Det vakre" kommer i 2009.