Theo Colborn

Prisvinner 1999:

Theo Colborn

Theo Colborn mottok Rachel Carson-prisen for sitt mangeårige arbeid innen miljøtoksikologi for å fremme bevissthet og kunnskap om virkningen av giftige kjemikalier. Dr. Colborns arbeid har skapt offentlig oppmerksomhet om farene ved hormonhermere, og har ført til nye lover og nye forskningsprogram innen både statlige og private program og i utdanningssektoren.

Statsråd Guro Fjellanger overrakte prisen "in absentia" i 1999, siden Theo Colborn først kunne komme året etter. Da fikk hun "trøstepris" av fylkesmann Tora Aasland.

Theo Colborn har vært ansatt som seniorforsker for fauna og forurensning i Verdens Naturfond (WWF) i Washington, USA.

Hun har utgitt tallrike vitenskapelige publikasjoner om giftige substanser som påvirker hormoner og andre kjemiske budbringere som styrer utviklingen hos så vel ville dyr som mennesker. Hun var redaktør for "Chemically Induced Alterations in Sexual and Functional Development: The Wildlife/Human Connections", som kom ut i 1992.

Informasjonen fra denne boka, samt i mange påfølgende publikasjoner, ble popularisert i boka "Our Stolen Future" (Stjålet Framtid) i 1996, utgitt i samarbeid med Dianne Dumanoski og John Peterson Myers.

"Stjålet Framtid" er utgitt på mer enn tolv språk, Dr. Colborns arbeid har skapt verdensomspennende offentlig bekymring for hormonhermere, og har ført til nye lover og nye forskningsprogrammer i statlig, privat og akademisk regi.

Dr. Colborn er og har vært medlem av mange rådgivende kommisjoner, bl.a. U.S.Environmental Protection Agency Science Advisory Board (det vitenskapelige rådet til USAs miljøverndepartement).

Hun har vært på tallrike turneer med sine forelesninger om virkningene i flere generasjonsledd av giftige kjemikalier på utviklingen av det indre kjertelsystemet, av immun- og nervesystemet hos fosteret i livmoren og barnet i tidlig barndom.

Hun mottok i 1995 et forskningsstipend fra Office of Technology Assessment, U.S. Congress, hvor hun arbeidet med evaluering av giftige substanser for mennesker og økosystemet. Hun var bl.a. styremedlem i W. Alton Jones Foundation, og i 1993 fikk hun et Pew Fellows Award (Pew forskningsstipend) på tre år.

Dr. Colborn tok sin doktorgrad i zoologi, med støttefag i epidemiologi, toksikologi og vannkjermi, på University of Wisconsin-Madison. Hun tok embedseksamen i realfag på Western State College of Colorado, og cand.mag. i farmakologi på Rutgers University.

Theo Colborns første yrkeskarriere var som farmasøyt, siden kjøpte hun og mannen hennes en farm i Colorado og fostret opp 4 barn. Hun ble engasjert i kampen for å beskytte vannreservene i dalen, skrev seg inn på universitet og tok doktorgraden i 1985, i en alder av 58 år.

...............................................

Etterord: Theo Colborn døde i desember 2014, i en alder av 87 år. http://endocrinedisruption.org/theo-colborn